En metod skapad på struktur och innovation

Vi har en enkel filosofi, som ungefär kan beskrivas såhär: hitta det verkliga problemet – och lös det. Betoningen ligger på ”verkliga”. Givetvis börjar vi med att lyssna på kundens bedömning av situationen – men vi gör inte vårt jobb om vi godtar den som absolut sanning. En viktig fördel för Advicon är vårt utifrånperspektiv. När vi kompletterar kundens analys med vår egen, framträder ofta en ny och inte sällan oväntad bild. Rentav kan det behövas en helt ny problemformulering.

Gång på gång har vi envisats med att utmana den ursprungliga uppdragsbeskrivningen. Det kan vara otacksamt – och ibland handlat om obefogade farhågor – men det har närmast undantagslöst tydliggjort processen och, inte minst, gett ett bättre slutresultat. Här beskriver vi utvalda projekt (där vi dock valt att inte namnge aktörerna).

KONTAKTA OSS FÖR EN SPONTAN DISKUSSION ELLER ETT DJUPARE SAMTAL!